Skip to content

Preču atgriešanas noteikumi

 • Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām, telpaugiem un hēlija baloniem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.4. p.). Kā arī Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: pasūtīta prece ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas, Latvijas roze preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, Pircējs ir atvēris preces iepakojumu.
 • Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Latvijas roze veikalam.
 • Atgriežot preces, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, nedrīkst būt lietota. Preci ar derīguma termiņu jāatgriež 1-2 dienu laikā. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Latvijas roze patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.
 • Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
 • Atteikuma vēstules veidlapu Latvijas roze nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
 • Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Ziedu veikalam, sedz Pircējs.
 • Ja saņēmējam ir jebkādās pretenzijas pret ziedu pušķa kvalitāti, saņēmējam ir tiesības ziedu pušķi nepieņemt un uzreiz atdot to kurjeram, par šo situāciju nekavējoties paziņojot pa tālruni +371 28455445, pēc kā situācija tālāk tiek izskatīta individuāli.
 • Ja saņēmējs ir ziedu pušķi pieņēmis no kurjera, pretenzijas par ziedu pušķa kvalitāti netiek pieņemtas.
 • Latvijas roze neatbild par ziedu saglabāšanos pircēja mājās, jo nevar kontrolēt apstākļus, kādos tie atrodas. Ziedi ir dzīva prece un nav iespējams paredzēt, kā tie uzvedīsies tādos vai citādos apstākļos, šī iemesla dēļ Latvijā pastāv LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 15.3 (nav atgriežami: griezti ziedi, pušķi, ziedu kompozīcijas un istabas augi).
 • Latvijas roze patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
 • Nauda par ziedu iegādi internetā netiek atgriezta, ja ziedu piegāde nav notikusi pasūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ, piemēram, norādīta nepareiza adrese vai ziedu saņēmējs norādītajā adresē nav sastopams un sazvanāms, un citu iemeslu dēļ. Ziedus var saņemt divu dienu laikā Latvijas roze veikalā.
 • Nauda par atgrieztu preci tiks atgriezta uz to pašu kartes, bankas vai PayPal kontu, no kurienes tika veikta apmaksa ne vēlāk kā 15 dienu laikā no preces saņemšanas Ziedu veikalā. 
 • Visas sūdzības tiek pieņemtas un izskatītas LR likumdošanā noteiktajos termiņos.